Nabídka a možnost pro všechny dospělé a starší mládež:

Byli jsme osloveni, jestli bychom se opět aktivně nezúčastnili a nepomohli při strančické akci Strančické záření 2019.

Jedná se výpomoc v sobotu 21.9. a den před ní, kdy bude potřeba zajistit bezpečnost na přechodech, u hlavní brány, při stavění festivalu atd. Kdo by mohl pomoci, dostane opět nějaké finanční ohodnocení. Detailní informace bychom zájemcům řekli na tréninku a odkázali bychom Vás na organizátory akce.

Vaši trenéři


Zveřejněno

21.09.2019

Štítky