Historie

Škola Taekwon-Do ITF Strančice byla založena v roce 2002 trenérkou Petrou Bláhovou.

 

Občanské sdružení

Na počátku října roku 2012 jsme se stali občanskýmm sdružením s názvem Taekwon-Do ITF Strančice. S touto změnou jsou spojeny úpravy členství všech členů.

Registrace u MV

Škola byla úspěšně zaregistrována dne 1.10.2012 u Ministerstva vnitra jako občanské sdružení, tj. s právní formou neziskové organizace. Registrace byla provedena pod číslem VS/4-4/90288/12-R.

Členství ve škole

Všichni noví i dosavadní členové školy jsou členy občanského sdružení. Každý člen má takto možnost se podílet na fungování a rozvoji školy.

Stanovy

Rozsah práv a povinností každého člena školy definují stanovy Taekwon-Do ITF Strančice.

Doufáme, že toto přinese škole lepší možnost fungování jak z pohledu vnitřního řízení a chodu, tak i z pohledu dalšího rozvoje školy s možnou podporou obce Strančice a případně dalších subjektů, kteří budou naši školu ochotni podporovat.

 

Přehled úhrad

Přehled pro aktuální rok 2015/2016 bude dostupný na začátku listopadu 2015.