Vážení taekwondisté, vážení rodiče,

reagujeme tímto na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020, kterým se nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření:

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tímto od pátku 13.3.2020 rušíme tréninky Taekwon-Do ve Strančicích a Světicích a to do odvolání.

Předmětem našeho opatření je přizpůsobení se zákazu pořádání hromadných akcí bez ohledu na vládou udaný počet “nad 100 osob” ve stejný čas pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Naše tréninky s běžnou účastí cca 60-90 osob v jedné sokolovně představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob v uzavřeném prostoru, proto se systémově k opatření připojujeme.

V případě že bychom tréninky i nadále pořádali, tak bychom, dle našeho názoru, svým způsobem nabourávali a snižovali funkčnost zavedených opatření. Věříme, že nám zachováte přízeň a že chápete naše kroky vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci.

Budeme se snažit pro Vás vymyslet náhradní program / výuku tak, abyste po dobu zrušených tréninků nestrádali a mohli se nadále posouvat a zlepšovat.

Jak jsme již zmínili, čas, který ušetříte cestováním do škol, můžete využít pro trénování a studium Taekwon-Do ITF. Taekwon-Do se dá cvičit i doma nebo venku!

Děkujeme za pochopení a těšíme brzy zase na společný trénink!

Vaši trenéři


Zveřejněno

13.03.2020

Štítky