Škola Taekwon-Do Strančice je členem Sokola Strančice od roku 2004. V tomto roce probíhají v prostorách sokolovny tréninky 2x týdně vždy 2 hodiny, a to v úterý od 17:30-19:30 a v pátek od 18:00-20:00. První hodinu cvičí nábor a nižší technické stupně, druhá hodina je určena pro pokročilé a mistrovské stupně. Do náboru se mohou hlásit děti od 6-ti let, ve vyjímečných případech přijmeme i děti v předškolním věku.

Počet cvičenců Taekwon-Do Strančice:

  • rok 2012: 46
  • rok 2013: 59 (předpokládaný počet)

Tréninky probíhají pod vedením trenérů Petry Bláhové (II.Dan), Josefa Kubáta (II.Dan) a Jaroslava Urbánka (III.Dan). V hodinách určených pro začátečníky a nižší technické stupně aktivně pomáhají asistenti (žáci s vyššími technickými stupni).

I v letošním roce jsme se pravidelně zúčastnili řady tuzemských i mezinárodních závodů, seminářů a školení, kde jsme dosáhli opět výborných výsledků. Radi bychom zmínili především seriál závodů, pořádaných Českou Národní Unií Taekwon-Do ITF, a mezinárodní závod Czech Open, pořádaný Českým Svazem Taekwon-do ITF.

Rok 2012 byl školu Taekwon-Do Strančice rokem velkých změn. Na začátku října 2012 jsme založili občanské sdružení a stali se tak neziskovou organizací s názvem Taekwon-Do ITF Strančice. Dále jsme uvedli do provozu zcela nové webové stránky wwww.taekwondo-strancice.cz a tradičně jsme pod záštitou TJ SOKOL Strančice uspořádali 1.12.2012 Vánoční turnaj, spojený s oslavou při příležitosti 10. výročí založení naší školy. Děkujeme všem, kteří si našli čas a přišli s námi tuto významnou událost oslavit.

Tradiční poděkování patří také našim sponzorům společnosti PORTA s.r.o., značce SEAT, p. Jiřímu Jančíkovi zastupiteli MÚ ve Strančicích a TJ SOKOL Strančice.

S pozdravem

Monika Dobíhalová


Zveřejněno

20.01.2013

Štítky